ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-07-11
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji składu osobowego delegacji przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
stanowisko_z_dnia_11_07_2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_28_marca_2019r.
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-02-21
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_21_stycznia_2019r.
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2019 roku
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_28_grudnia_2018r.-02
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z Regulaminem Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_28_grudnia_2018r.-01
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu okresowego z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025 przez Radę Miejską w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_27_wrzesnia_2018r.
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2018-07-05
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2018r.
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-03
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2018-07-05
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasadności wizyt i akceptacji składu osobowego delegacji przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-02
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2018-07-05
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_5_lipca_2018r.-01
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2018-04-26
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu robót publicznych na 2018r.
Nr aktu prawnego
Stanowisko_z_dnia_26_kwietnia_2018r.
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji