ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Smerfowa Kraina" w Kętrzynie LII/306/18 Obowiązujący
52 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału miasta Kętrzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych LII/305/18 Zmieniony
53 2018-05-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 257/15 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Kętrzyn w perspektywie programowo - finansowej Unii Europejskiej 2014 - 2020 148/2018 Obowiązujący
54 2018-05-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Budowa stanowisk postojowych i remont jezdni ulicy Poznańskiej w Kętrzynie”. 146/2018 Obowiązujący
55 2018-05-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu po odbyciu służby przygotowawczej 145/2018 Obowiązujący
56 2018-05-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej” 143/2018 Obowiązujący
57 2018-05-07 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn 139/2018 Obowiązujący
58 2018-04-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” 136/2018 Obowiązujący
59 2018-04-30 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych" i prac interwencyjnych” 135/2018 Obowiązujący
60 2018-04-26 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek kultury Gminy Miejskiej Kętrzyn, dla których organizatorem jest Miasto Kętrzyn 133/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu