ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej o zmianach w budżecie III/36/2018 Obowiązujący
52 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie IV/35/2018 Obowiązujący
53 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie IV/34/2018 Obowiązujący
54 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III/33/2018 Obowiązujący
55 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV/32/2018 Obowiązujący
56 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2019 IV/31/2018 Obowiązujący
57 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego IV/30/2018 Obowiązujący
58 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/246/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie przy ul. Cmentarnej i w Małej Nowej Wsi IV/29/2018 Obowiązujący
59 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn IV/28/2018 Obowiązujący
60 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. IV/27/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu