ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-08-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 186/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. 240/2018 Obowiązujący
52 2018-08-17 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 243/2018 Obowiązujący
53 2018-08-10 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Kętrzynie, zabudowanej obiektem handlowym, stanowiącym własność osób fizycznych 238/2018 Obowiązujący
54 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bolesława Limanowskiego w Kętrzynie. 236/2018 Obowiązujący
55 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 298 / 2014 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 listopada 2014 r. 235/2018 Obowiązujący
56 2018-08-07 Zarządzenia Burmistrza Miasta o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części budynku (parteru) byłej Loży Masońskiej położonej w Kętrzynie przy ulicy Adama Mickiewicza 1, stanowiącej pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia lokalu gastronomicznego wraz z częścią terenu oznaczonego jako działka nr 6-508, przyległego do oranżerii. 229/2018 Obowiązujący
57 2018-07-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego środków trwałych wnioskowanych o likwidację, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn wydzierżawianych na potrzeby przedszkola położonego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 46. 206/2018 Obowiązujący
58 2018-08-09 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:„Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie”. 234/2018 Obowiązujący
59 2018-08-07 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” 231/2018 Obowiązujący
60 2018-08-03 Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym i inicjatywnym 227/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu