ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-07-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
165/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Fryderyka Chopina, oznaczonej jako działka nr 362, obręb 7 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
164/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
160
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-07-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicz „Kotwicza” w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
161/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału w Wydziale Rozwoju Miasta
Nr aktu prawnego
153/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Rady Kultury przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn, ustalenia jej składu oraz wprowadzenia regulaminu
Nr aktu prawnego
149/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
151/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-20
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zapoznania się z Regulaminami Pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie .
Nr aktu prawnego
Stanowisko_2024_06_20 .
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-20
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2024r.
Nr aktu prawnego
Stanowisko_2024_06_20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
IV/37/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji