ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2021 rok. oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
313A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2022
Nr aktu prawnego
327/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
326/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ramowych stawek czynszu za dzierżawę lub najem, będących podstawą negocjowania istotnych warunków umów dzierżawy lub najmu gruntów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, udostępnianych w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
336/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku
Nr aktu prawnego
335/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem nieruchomości, położonych w Kętrzynie przy Pl. Zamkowym 1, Pl. Zesłańców Sybiru i przy ul. Dworcowej, na rzecz Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
328/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Miejskiej Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
316/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian na święto przypadające w sobotę
Nr aktu prawnego
320/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zasad dokonywania przeglądu organizacji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kętrzyn celem określenia kierunków działania Urzędu Miasta Kętrzyn, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Nr aktu prawnego
286/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Stanowiska Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
Stanowisko _2021_10_28
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji