ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym
Nr aktu prawnego
224/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji