ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu audytu na rok 2023
Nr aktu prawnego
412/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu nr 142 i nr 143/2, położonych przy ul. Królowej Jadwigi w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
20/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 290/2022 Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu nr 33/1, położonej przy ul. Łąkowej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
19/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze opiniodawczym
Nr aktu prawnego
11/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na realizację zadań w ramach „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz wprowadzenia regulaminu działania Komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
6/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji