ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2018 - 2023 - rok 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-24 15:09:34 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Data podjęcia uchwały
Nr uchwały
Pełen tytuł uchwały
Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego
Termin wejścia w życie
Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych
Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu
12 24.01.2019 VI/44/2019 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz. 834 z dnia 7.02.2019 obowiązuje od 1.01.2019, podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego    
13 24.01.2019 VI/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/269/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm – Maz 2019 poz. 834 z dnia 30.01.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
14 21.02.2019 VII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/291/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm - Maz 2019 poz.1510 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
15 21.02.2019 VII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.1511 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
16 21.02.2019 VII/56/2019 . Dz. Urz. Woj. Warm -Maz 2019 poz.1512 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
17 21.02.2019 VII/57/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych Dz. Urz. Woj. Warm -Maz 2019 poz.1122 z dnia 26.02.2019 obowiązuje od 1 maja 2019, podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego    
18 21.02.2019 VII/58/2019 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.1320 z dnia 12.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
19 21.02.2019 VII/59/2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.1513 z dnia 25.03.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego
   
20 28.03.2019 IX/64/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz.2282 z dnia 08.05.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
21 28.03.2019 IX/66/2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz. 2330 z dnia 09.05.2019 14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
  Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.229.19 z dnia  30.04.2019 nieważność w części :§2ust2,§4 ust.3.pk3 ;§4ust.4;z2455 ust2-4;§6;§8 ust.2-3;§10 ust 3i4.
22 28.03.2019r IX/68/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz. 1824 z dnia 04.04.2019 z dniem podjęcia, podlega publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego
   
23 18.04.2019 X/71/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn, od dnia 1 września 2019 roku Dz. Urz. Woj. Warm -Maz 2019 poz. 2658 z dnia
22 05.2019
14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego
   
24 18.04.2019 X//73/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2020 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Dz. Urz. Woj. Warm –Maz 2019 poz. 2592 z dnia
17.05.2019
14 dni od publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
  Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.264.2019
z dnia 14 maja 2019  nieważność
w części: §2 ust.1;§4pkt 11;§9 ust.1
25 18.04.2019 X/75/2019 Dz. Urz. Woj. Warm –Maz  2019 poz. 2264 z dnia 30.04.2019 z dniem podjęcia, podlega publikacji
w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-24
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Sawicka Data wprowadzenia do BIP 2019-05-24 15:09:28
Wprowadził informację do BIP: Kamil Kaczmarczyk Data udostępnienia informacji: 2019-05-24 15:09:34
Osoba, która zmieniła informację: Kamil Kaczmarczyk Data ostatniej zmiany: 2019-05-28 13:46:33
Artykuł był wyświetlony: 94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu