ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-09
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 2
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-08-19
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenia
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-08-03
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-07-04
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
Lp: 5
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-06-17
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-19
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 7
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-05-19
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Lp: 8
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-05-19
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wydaniu decyzji
Lp: 9
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2022-04-25
Zakres przedmiotowy
Informacja o zgromadzonym materiale dowodowym
Lp: 10
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-06-29
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Nawigacja między stronami listy informacji