ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2021-06-29
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Lp: 2
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-06-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-10-17
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-08-09
Zakres przedmiotowy
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-08-05
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 6
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-08-30
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o zebraniu materiału do wydania decyzji
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-06-29
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-12-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja Nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 9
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-10-13
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-06-26
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Nawigacja między stronami listy informacji