ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 32
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 34
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2017-01-31
Zakres przedmiotowy
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Lp: 35
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-23
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Lp: 37
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2017-01-13
Zakres przedmiotowy
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-29
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-12-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lp: 40
Typ formularza
Formularz C
Typ dokumentu
2016-11-23
Zakres przedmiotowy
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Nawigacja między stronami listy informacji