ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-27
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-27
Zakres przedmiotowy
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Lp: 23
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 24
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 25
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia
Lp: 26
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 27
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia
Lp: 28
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Lp: 30
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-03-21
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Nawigacja między stronami listy informacji