ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2016/06/16Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2016/06/16

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pełnomocnik ds. rozwoju przedsiębiorczości

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2016-06-15

Ogłoszono dnia: 2016-06-15 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2016-07-04 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2016/06/16

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy minimum 3 lata,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia ,
b. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustaw o podatku dochodowym,
 • znajomość zasad funkcjonowania agencji, fundacji, stowarzyszeń zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości, pozyskiwaniem inwestycji i poszukiwaniem potencjalnych inwestorów,
 • samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego oraz organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 • uczestnictwo w pracach i spotkaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 • zapewnienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w pracach planistycznych poprzez:
  a) opiniowanie wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planu miejscowego oraz wniosków dotyczących zmiany studium,
  b) opiniowanie, przed przedłożeniem do rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta Kętrzyna, propozycji w zakresie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu studium, rozpatrzenia wniosków do planu miejscowego, rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu miejscowego,
  c) sporządzanie wniosków i opinii niezbędnych dla oceny postępów prac planistycznych,
 • koordynacja i monitoring realizacji zadań wynikających z obowiązujących dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Kętrzyn w przedmiocie swojego działania,
 • przygotowywanie ocen, analiz dla Burmistrza Miasta Kętrzyna dotyczących problematyki rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Miejskiej Kętrzyn.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności / kursy, szkolenia/,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-07-04 15:30:00
b. Sposób:
Osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie „Pełnomocnik ds. rozwoju przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta w Kętrzynie”.
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn parter, pok. nr 2

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Łastówka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Łastówka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-16 09:46:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-16 09:50:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-28 14:01:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony