ˆ

Ogłoszenia w toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-07-21
Termin składania dokumentów
2021-08-20 15:00:00
Stanowisko
Terapeuta/Instruktor terapii zajęciowej/Instruktor terapii
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-07-21
Termin składania dokumentów
2021-08-20 15:00:00
Stanowisko
Terapeuta/Instruktor terapii zajęciowej/Instruktor terapii
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy