ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 01.05.2004r. w państwach należących do Unii Europejskiej Drukuj informacjęSprawa: Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 01.05.2004r. w państwach należących do Unii Europejskiej

Szczegóły informacji

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 01.05.2004r. w państwach należących do Unii Europejskiej

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Ogłoszono dnia: 2015-06-18 13:21:16

Termin załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie w stosunku do małżeństw zawartych w okręgu rejestracji stanu cywilnego dla USC w Kętrzynie.

Telefon kontaktowy

89 752 05 02

Adres e-mail

usc@miastoketrzyn.pl

Miejsce odbioru

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie w stosunku do małżeństw zawartych w okręgu rejestracji stanu cywilnego dla USC w Kętrzynie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
 2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oryginał zaświadczenia do art. 39 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane przez sąd, który wydał orzeczenie o rozwodzie wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu zaocznym, strona, która ubiega się o uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
  a) oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór wraz z tłumaczeniem;
  b) dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i zaświadczenia z sądu orzekającego na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).
 6. Dowód osobisty do wglądu, jeżeli wniosek jest składany osobiście.

Czas realizacji

Niezwłocznie, do 30 dni.

Opłaty

11,00 zł opłata skarbowa

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy.
 2. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Waszczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Waszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-18 13:21:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-18 13:21:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 09:01:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony