ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyznawanie stypendiów sportowych oraz nagród instruktorom/trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.Drukuj informacjęSprawa: Przyznawanie stypendiów sportowych oraz nagród instruktorom/trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.

Szczegóły informacji

Przyznawanie stypendiów sportowych oraz nagród instruktorom/trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2015-01-05 11:57:05

Termin załatwienia

Sprawę kończy podpisanie umowy stypendialnej i opublikowanie listy nagrodzonych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn

Osoba kontaktowa

Natalia Marcinkiewicz inspektor ds. zdrowia i sportu

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
III piętro - pokój nr 302

Telefon kontaktowy

89 752 05 66

Adres e-mail

n.marcinkiewicz@miatoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

Zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn propozycji przyznania stypendium lub nagrody zawodnikowi, instruktorowi i trenerowi zaopiniowanych przez komisje stypendialną i podpisanie umowy stypendialnej z klubem sportowym lub osobą fizyczną.

Miejsce odbioru

Nie dotyczy

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie: stypendium sportowego dla:
  - stypendium sportowego dla sportowca uprawiającego dyscyplinę indywidualną
  - stypendium sportowego dla sportowca uprawiającego dyscyplinę zespołową
  - nagrody w kategorii zawodnik / trener / instruktor
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych sportowca zawartych we wniosku dla potrzeb postepowania związanego z przyznaniem stypendium;
  - oświadczenie, że nie pobiera się innego stypendium;
  - zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Miasta Kętrzyn
  o utracie uprawnień do otrzymywania stypendium;
  - zobowiązanie sportowca do zwrotu nienależnie pobranego stypendium wraz
  z odsetkami ustawowymi w przypadku nie poinformowania Burmistrza Miasta Kętrzyn o utracie uprawnień do otrzymania stypendium.

Czas realizacji

Wnioski składa się w dwóch terminach: do 15 stycznia i do 20 czerwca danego roku. Burmistrz Miasta Kętrzyn może w trakcie roku ustalić kolejne terminy składania wniosków.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

 1. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawniony jest:
  1.  uczniowski klub sportowy lub klub sportowy będący stowarzyszeniem kultury fizycznej lub posiadający inną formę podmiotowości prawnej,
  2.  właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,
  3.  osoba posiadająca uprawnienia instruktorskie lub trenerskie,
  4.  pełnoletni zawodnik,
  5.  rodzic lub opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni.
 2. Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody uprawniony jest:
  1. 1) klub sportowy , w tym działający w formie stowarzyszenia,
  2. 2)właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,
  3. 3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej                 w Kętrzynie,
  4. 4) Rada Sportu przy Burmistrzu  Miasta Kętrzyn
 

Podstawa prawna

Na podstawie Uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3237 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Stankiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Marcinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-05 11:57:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-05 11:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04 13:32:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony