ˆ

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawiec Duży, oznaczonej jako działka nr 801/4, obręb 0014 Radawiec Duży, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-10 15:21:01 przez Mariusz Buniowski

Akapit nr - brak tytułu

 
Dotyczy:
Burmistrz Miasta Kętrzyna informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. podał do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 wykaz nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Radawiec Duży, oznaczonej jako działka nr 801/4, obręb 0014 Radawiec Duży, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.
   
 
Bliższych informacji udziela Wydział  Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (pokój nr 202, telefon 089-752-05-43).
.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony