ˆ

Skargi i wnioski kierowane do Urzędu Miasta Kętrzyn

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-10 14:44:55 przez Admin Administrator

Akapit nr - brak tytułu

 
Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:
 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „Skargi i Wnioski”. 
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
 3. Zarządzenie  Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn - ROZDZIAŁ VIII „Zasady i tryb przyjmowania, ewidencjonowania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji”.  
 
Skargi i wnioski wpływające do Urzędu, w tym również skargi i wnioski przekazane według właściwości  rozpatrują i załatwiają:
 1. Rada – w sprawach dotyczących Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz – w sprawach objętych zakresem działania Miasta,
 3. Burmistrz, Sekretarz – w sprawach skarg na pracowników Urzędu,
 4. Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik i Naczelnicy – w sprawach dotyczących działalności podległych im komórek organizacyjnych urzędu. 
 
Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
 1. Burmistrz lub wyznaczony Zastępca Burmistrza w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 10.00 do 12.00,
 2. Sekretarz, Skarbnik – codziennie w godzinach pracy Urzędu,
 3. Naczelnicy – codziennie w godzinach pracy Urzędu,
 4. pracownicy Urzędu – codziennie w godzinach pracy Urzędu. 
 
Skargi, wnioski mogą być wnoszone w następujący sposób:
 1. pisemnie,
 2. faksem,
 3. w formie elektronicznej,
 4. ustnie do protokołu. 
W przypadku wniesienia skargi i wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę/wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 
 
« powrót do poprzedniej strony