ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stawki podatków i opłat w 2022 r.

Stawki podatków i opłat obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2022 r.

 
Szczegółowe informacje dotyczące podatków i opłat : Menu przedmiotowe -> Procedury załatwiania spraw -> Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie
 
ZNIESIONA OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Informujemy, że na podstawie Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10 grudnia 2018 r. od 1 stycznia 2019 r. została zniesiona opłata od posiadania psów
  
  
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1.
od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,79 zł
2.
od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych                     
5,17 zł
3.
od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,25 zł
4.
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
0,70 zł
5.
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem budynków lub ich części wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
21,50 zł
6.
od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby działalności handlowej detalicznej o powierzchni użytkowej ponad 500m² (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością)
25,74 zł
7.
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
12,04 zł
8.
od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
5,25 zł
9.
od 1m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,59 zł
10.
od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych                                    
2%
11.
od 1m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
3,40 zł
 
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2022 r.
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujący sposób:
 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku w zł
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
354,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
593,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
717,00
 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł.
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12
13
759,00
793,00
13
14
803,00
857,00
14
15
851,00
919,00
15
 
950,00
1.225,00
Trzy osie
12
17
832,00
874,00
17
19
902,00
946,00
19
21
959,00
1.006,00
21
23
1.022,00
1.106,00
23
25
1.130,00
1.542,00
25
 
1.178,00
1.542,00
Cztery osie i więcej
12
25
1.052,00
1.090,00
25
27
1.133,00
1.283,00
27
29
1.319,00
1.618,00
29
31
1.618,00
2.399,00
31
 
1.666,00
2.399,00
 
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Od 3,5 tony do 8 ton włącznie
802,00
Powyżej 8 ton i poniżej 12 ton
956,00
 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
 
 
 
Nie mniej niż
 
 
 
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
 
 
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie
12
18
809,00 880,00
18
25
918,00 1.006,00
25
31
1.169,00 1.605,00
31
 
1.387,00 1.895,00
Trzy osie i więcej
12
40
1.395,00 1.685,00
40
 
1.685,00 2.493,00
 
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
od 7 ton do 9 ton włącznie
323,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
341,00
 
6. od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Stawka podatku w zł
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna
 ( osie jezdne)
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym  za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś
12
18
200,00
241,00
18
25
290,00
333,00
25
 
392,00
549,00
Dwie osie
12
28
431,00
486,00
28
33
635,00
832,00
33
38
832,00
1.263,00
38
 
1.124,00
1.663,00
Trzy osie i więcej
12
38
719,00
922,00
38
 
969,00
1.570,00
 
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Liczba miejsc
Stawka podatku w zł
mniejszej niż 22 miejsca
574,00
równej lub wyższej niż 22 miejsca
1.052,00
 
 
         STAWKI W ROKU 2021
  • Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 146,3750 zł od 1 ha gruntu rolnego,
  • Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 292,7500 zł od 1 ha,
  • Stawka podatku leśnego wynosi 43,3048 zł od 1 ha lasu. 
    STAWKI W ROKU 2022
  • Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wynosi 153,700 zł od 1 ha gruntu rolnego,
  • Stawka podatku rolnego dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych wynosi 307,4000 zł od 1 ha,
  • Stawka podatku leśnego wynosi 46,6972 zł od 1 ha lasu. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 12:33:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 12:33:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arleta Tarkawian
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 13:44:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »