ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
61 2017-11-24 2017-12-15 12:00:00 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 84 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 39 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 47.2 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 4.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 68.2 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 106.7 KiB)
 • z3 - ZMODYFIKOWANA specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 52.5 KiB)
 • z4- ZMODYFIKOWANE istotne postanowienia umowy (PDF, 154.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 290.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
62 2017-11-03 2017-11-23 14:00:00 Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 279.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.6 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 361 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 350.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 343 KiB)
 • z4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (DOC, 346 KiB)
 • z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 343 KiB)
 • z6 - wzór wykazu osób (DOC, 342 KiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 75.2 MiB)
 • z8 - Zakres nieobjęty zamówieniem (PDF, 9.5 MiB)
 • z9 - istotne postanowienia umowy (PDF, 385.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • Ujednolicony, zmodyfikowany z5 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 343 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 257.6 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 256.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SWIZ (PDF, 257 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 270.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
63 2017-11-03 2017-11-14 10:00:00 Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 250.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 74 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 47 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 42.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 44.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 191.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 262.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 756.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 139.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania (PDF, 318.4 KiB)
64 2017-10-20 2017-10-30 10:00:00 Usługa odśnieżania i usuwania oblodzeń w obrębie jezdni i chodników, dróg utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 276 KiB)
 • SIWZ (PDF, 204.6 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 91 KiB)
 • z2a)-b) - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 68 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 40.5 KiB)
 • z4a)-b) - wzór wykazu usług (DOC, 56 KiB)
 • z5a)-b) - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 60.5 KiB)
 • z6a) - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 238.4 KiB)
 • z6b) - istotne postanowienia umowy część II (PDF, 192.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 634 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I oraz o unieważnieniu postępowania w części II (PDF, 1 MiB)
65 2017-10-17 2017-11-27 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 197.1 KiB)
 • z1- zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (PDF, 98.5 KiB)
 • z2-wzór formularza oferty (DOC, 94.5 KiB)
 • z3- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (DOC, 196 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 121 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 175.1 KiB)
 • z1- zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (XLS, 125 KiB)
 • wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 197.4 KiB)
 • wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (PDF, 212.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (PDF, 193.4 KiB)
 • wyjaśnienia nr 5 do SIWZ (PDF, 194.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 198.9 KiB)
 • z4.1.-zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 115.3 KiB)
 • z1- 2.	zestawienie zbiorcze punktów poboru energii elektrycznej dla części I i części II (XLS, 135 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 127 KiB)
 • modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 172.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.4 KiB)
 • z1 do Informacji z otwarcia ofert - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 741.9 KiB)
66 2017-10-13 2017-10-31 09:00:00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.2 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 101 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (DOC, 45.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 76 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu osób (DOC, 71 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 10.9 MiB)
 • z7a - dokumentacja projektowa (ZIP, 9.2 MiB)
 • z7b - dokumentacja projektowa (ZIP, 9 MiB)
 • z8- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 84.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 856.9 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II (PDF, 1 MiB)
67 2017-09-25 2017-10-10 10:00:00 Utwardzenie drogi dojazdowej terenu przed garażami i budynkiem przy ul. Limanowskiego 14 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 8.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 9.9 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 52.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • z6.1.-zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 9.9 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 810.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 714.6 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 705 KiB)
68 2017-08-16 2017-08-31 09:00:00 Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2017 roku - część II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 299.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 123 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 70.5 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 62 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 47 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 144.3 KiB)
 • z7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 146.7 KiB)
 • z8 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 748.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 357.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 647.8 KiB)
69 2017-08-07 2017-08-28 10:00:00 Adaptacja części pomieszczeń (na parterze) w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 10.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 10.7 MiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 76 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 69.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 13.7 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 28.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 61.4 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 905.3 KiB)
 • z6.1.-zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 13.7 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 776.1 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 54.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 789.9 KiB)
70 2017-08-03 2017-08-18 10:00:00 Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 11.2 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 98 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 13.7 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 270.9 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 947.3 KiB)
 • z4.1. - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 68.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 784.8 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 927 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu