ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
11 2018-12-05 2018-12-21 08:00:00 Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109 KiB)
 • SIWZ (PDF, 283.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 502.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 452.5 KiB)
 • z3a- formularz cenowy dla części I (DOC, 378.5 KiB)
 • z3b- formularz cenowy dla części II (DOC, 371.5 KiB)
 • z4a-4b- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 606.2 KiB)
 • z5a- istotne postanowienia umowy część I (PDF, 199 KiB)
 • z5b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 201.3 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 492 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 259.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 22.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 267.1 KiB)
12 2018-11-27 2018-12-05 08:00:00 Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg powiatowych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 106 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 47.5 KiB)
 • z4a-4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 84.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy (PDF, 192.9 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 176.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 783.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 613.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 565.9 KiB)
13 2018-11-26 2018-12-05 08:00:00 Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 249.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 340.6 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 90 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 47.5 KiB)
 • z4a-4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 85.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 71 KiB)
 • z6a -istotne postanowienia umowy dla części I (PDF, 338.5 KiB)
 • z6b -istotne postanowienia umowy dla części II (PDF, 355 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 74.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 111.6 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • z6a -zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy w części I (PDF, 337.8 KiB)
 • z6b -zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy w cześci II (PDF, 354.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 816.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 635 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 581.4 KiB)
14 2018-11-14 2018-11-22 08:00:00 Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.5 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 56 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 48.5 KiB)
 • z4a-c- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 94.5 KiB)
 • z5a-c - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 82 KiB)
 • z6a-istotne postanowienia umowy (PDF, 263 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 263.8 KiB)
 • z6c-istotne postanowienia umowy (PDF, 197.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 99 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 200.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 172.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III (PDF, 182.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części III oraz o unieważnieniu postępowania w części III (PDF, 616.5 KiB)
15 2018-10-24 2018-11-05 14:00:00 Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 286.6 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 101 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45.5 KiB)
 • z4a-b - wzór wykazu uslug (DOC, 72 KiB)
 • z5a-b - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 70.5 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy (PDF, 335.5 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 197.5 KiB)
 • z7a-b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 83 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 92 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 117.4 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 272.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 105.4 KiB)
 • z1-zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 107 KiB)
 • z6a - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 335.5 KiB)
 • z6b - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy (PDF, 197.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach I-II (PDF, 170.8 KiB)
16 2018-10-18 2018-11-05 09:00:00 Budowa sięgacza ulicy Górnej w Kętrzynie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 325.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 86.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 60.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 43.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 43.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 10.5 MiB)
 • z7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 34.6 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 66 KiB)
 • modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 132.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 28.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 182.4 KiB)
17 2018-09-26 2018-10-11 09:00:00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 285.6 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 111.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 51.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 73.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 71.5 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 216.8 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 216.4 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa ul. Chopina 20 (PDF, 4.1 MiB)
 • z7a- projekt zagospodarowania terenu ul. Chopina 20 (PDF, 769 KiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa ul. Batorego (PDF, 4.5 MiB)
 • z7b- projekt zagospodarowania terenu ul. Batorego (PDF, 597.2 KiB)
 • z8a-8b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 82 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 91.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 849.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w częsci II (PDF, 119.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części I (PDF, 170.2 KiB)
18 2018-09-14 2018-10-01 09:00:00 Budowa sięgacza ulicy Górnej w Ketrzynie unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 272.7 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 54.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 64.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 230.3 KiB)
 • z7-dokumentacja projektowa (ZIP, 34.6 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 442.7 KiB)
19 2018-09-13 2018-09-21 09:00:00 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 366.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.9 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 501 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 465.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 473 KiB)
 • z4 - wzór wykazu osób (DOC, 463.5 KiB)
 • z5-istotne postanowienia umowy (PDF, 392.7 KiB)
 • z6 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 482.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 413.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 254.6 KiB)
20 2018-09-04 2018-09-19 14:00:00 „Remont ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mazurskiej w Kętrzynie” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 62 KiB)
 • z6-istotne postanowienia umowy (PDF, 204.2 KiB)
 • z7- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 4.9 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 123.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu