ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • _z1a-_wzor_formularza_oferty_cz.I (DOC, 299.5 KiB)
 • _z1b-_wzor_formularza_oferty_cz. II. (DOC, 501.5 KiB)
 • _z1c-_wzor_formularza_oferty_cz. III (DOC, 301 KiB)
 • _z1d-_wzor_formularza_oferty_cz. IV (DOC, 301.5 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 52 KiB)
 • _z3_wykaz dostaw (DOCX, 22.5 KiB)
 • _z4a_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. I (PDF, 308.2 KiB)
 • _z4b_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. II (PDF, 613.6 KiB)
 • _z4c_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. III (PDF, 315.8 KiB)
 • _z4d_Opis Przedmiotu Zamówienia -cz. IV (PDF, 286.3 KiB)
 • _z5_istotne postanowienia umowy (PDF, 352.9 KiB)
 • _z6_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53.5 KiB)
 • _z7_Identyfikator postępowania (PDF, 313.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 156.6 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część II (PDF, 358.7 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część III (PDF, 359 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy - część IV (PDF, 358.8 KiB)
 • odpowiedz na wnioseki _1_ (PDF, 572.4 KiB)
 • zm.ogłoszenia (PDF, 35.4 KiB)
 • Zmiana specyfikacji i ogłoszenia_ (PDF, 331.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Załacznik _COM_dokumentacja 1 (ZIP, 27.6 MiB)
 • Załącznik_COM_dokumentacja 2 (ZIP, 25.6 MiB)
 • Załącznik_COM_Dokumentacja 3 (ZIP, 26.5 MiB)
 • Załącznik _COM_Dokumentacja 4_ (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie wykluczenie (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 23.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr 6_ Istotne postanowienia umowy (PDF, 451.8 KiB)
 • Załącznik nr 7_ formularz_identyfikator_ postępowania (DOCX, 18.2 KiB)
 • SWZ Kętrzyn przebudowa na COM (PDF, 865.7 KiB)
 • Ogłoszenie COM (PDF, 113.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksowej sieci monitoringu w Mieście Kętrzyn”. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana istniejących kamer i centrum monitoringu w Mieście Kętrzyn”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • _z3_Specyfikacja Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 295 KiB)
 • _z4_Przedmiar robót i zestawienie materiałów Kętrzyn CCTV (PDF, 79.1 KiB)
 • _z5_PW Kętrzyn wymiana kamer i centrum CCTV (PDF, 12.3 MiB)
 • _z6_Istotne Postanowienia Umowy- monitoring (PDF, 720.4 KiB)
 • _z7_Karty katalogowe (ZIP, 11.1 MiB)
 • _z8_Informacja dotycząca grupy kapitałowej (DOC, 53 KiB)
 • _z9 identyfikator postepowania (DOCX, 14.4 KiB)
 • _z2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 51.5 KiB)
 • _z1-_wzor_formularza_oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • SWZ monitoring_ (PDF, 379.6 KiB)
 • ogłoszenie (PDF, 108.4 KiB)