Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Szczegóły informacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-18 14:41:58 przez Admin Administrator

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informujemy, że zakończone zostały prace nad opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn”. Gmina w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację na realizację projektu w wysokości 85% kosztów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do roku 1990,
  • zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z 7% do 15% w 2020 roku,
  • zmniejszenie zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w 2020 roku o 20%,
  • poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz na których realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) i plany działań krótkoterminowych (PDK).
Długoterminowe korzyści z opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są następujące:
  • łatwiejszy dostęp do funduszy krajowych i unijnych na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery, efektywnością energetyczną i OZE w mieście w latach 2014-2020,
  • oszczędności w budżecie gminy,
  • poprawa jakości powietrza na terenie gminy.
Rada Miejska w Kętrzynie w dniu 25 listopada 2015r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” 
Pełna treść dokumentów dostępna jest w wersji elektronicznej poniżej:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karol Lizurej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Lizurej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-18 14:41:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-18 14:41:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-30 09:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3788 raz(y)