ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. KĘTRZYN

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-10 14:51:17 przez Janusz Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

Nr na mapie
NAZWA  PLANU
Linki
 
1.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Kętrzyn przy ul.Bydgoskiej
2.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Poznańskiej, Klonowej, Świerkowej i Mazurskiej oznaczonych w planie symbolem „A”
3.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Jagiełły, Królowej Jadwigi, J.Dąbrowskiego i Kazimierza Wielkiego oznaczonych w planie symbolem „B”
4.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ul.Asnyka, ul.Traugutta, ul.Sikorskiego, Pl.J.Piłsudskiego, ul.Kajki, ul.Kościuszki oraz Jeziorka Miejskiego oznaczonego w planie symbolem „C” 
5.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ulicy Mazowieckiej oznaczonego w planie
symbolem „D”
6.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Limanowskiego, Kolejowej i Dworcowej oznaczonych w planie symbolem „E”
7.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ulic Limanowskiego i Sadowej oznaczonego w planie symbolem „F”
8.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ulicy Bałtyckiej oznaczonego w planie symbolem „G”
9.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn w kwartale ulic Sikorskiego, Wojska Polskiego, Kołobrzeskiej i Miejskiej oraz w obrębie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego
10.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Bałtycka – Szpitalna – Marii Curie - Skłodowskiej – Wł. Jagiełły - Rynkowa i granica administracyjna Miasta Kętrzyn 
11.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Ogrodowa – Chopina – Dworcowej – Kraszewskiego i granica administracyjna Miasta Kętrzyn
12.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Wł. Jagiełły, Rynkowej, granicy administracyjnej Miasta Kętrzyn, Łąkową, Rataja, Gen. Wł. Sikorskiego i Wojska Polskiego w Kętrzynie
13.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (do skrzyżowania z ul.Poznańską) i granicą adm. m. Kętrzyn 
14.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej, M. Kajki, Pl. M.J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie
15.
 
 
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Przemysłowa – Mazowiecka - Bałtycka i granica administracyjna Miasta Kętrzyn” uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXVII / 241 / 04 z dnia 25 listopada 2004r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 192, poz. 2728
16.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn kwartału terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą administracyjną miasta Kętrzyn  uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr LIII / 336 / 05 z dnia 15 września 2005r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 162, poz. 1839 w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską oraz zapleczem nieruchomości Zjazdowa 1 - 15 w Kętrzynie
17.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyżowania z ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyżowania z ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn  uchwalonego uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004r.  -  w obszarze ograniczonym pasem ulic: Poniatowskiego, Chrobrego,  Łokietka, Dolną oraz granicą adm. miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVI/112/99 z dnia 24.11.1999r. 
18.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn jednostka „C”  uchwalonego uchwałą nr  XVII/129/99  z dnia 29 grudnia 1999r.  zmienionego  uchwałą Nr LI/340/ 2002  z  dn. 15.05.2002 r.  -  w  obszarze  ograniczonym pasem ulic:  Asnyka, Pocztową, Traugutta, Kaszubską  wraz z terenem przy ul.Kaszubskiej 7
19.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką (od skrzyżowania z ul. Szpitalną), Szpitalną, Marii Skłodowskiej – Curie, Władysława Jagiełły (do skrzyżowania z ul. Rynkową), Rynkową i granicą administracyjną Miasta Kętrzyn  uchwalonego uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004r.  -  w  obszarach  przeznaczonych  na  realizację  i  utrzymanie  usług,  przemysłu  i  składów  zlokalizowa-nych  przy  ulicach  Chrobrego,  Jagiełły  i  Rynkowej  w  Kętrzynie
20.
Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Kętrzyn  w  obszarze  ograniczonym  pasem  ulic  Gen. Wł. Sikorskiego  i  Gdańską  oraz  granicą  administracyjną  miasta  Kętrzyn 
21.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta
22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn dla terenu nieruchomości położonej przy Placu Słowiańskim 2 w Kętrzynie.
 

Załączniki

  • Mapa (PDF, 216.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-03-10 13:07:58 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-10
« powrót do poprzedniej strony