ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy