ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-22 2017-06-06 10:00:00 Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 52.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 66.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 12.8 MiB)
 • z7_dokumentacvja projektowa (ZIP, 255.3 MiB)
2 2017-05-11 2017-06-20 09:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 201.9 KiB)
 • wzór formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOC, 80 KiB)
 • wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia- zał. nr 2 do SIWZ (DOC, 197.5 KiB)
 • wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ (DOC, 41 KiB)
 • wzór wykazu usług - zał. nr 4 do SIWZ (DOC, 49.5 KiB)
 • wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - zał. 5 do SIWZ (DOC, 71.5 KiB)
 • istotne postanowienia umowy - zał. nr 6 do SIWZ (PDF, 240.4 KiB)
3 2017-04-29 2017-06-07 09:00:00 Utrzymanie czystości na jezdni, chodnikach, usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz usługi towarzyszące ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 184.3 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 72.5 KiB)
 • z1a) - wzór formularza kalkulacji ceny ofertowej (DOC, 59 KiB)
 • z2 - wzór oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (DOC, 192 KiB)
 • z3 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • z4 - wzór wykazu usług (DOC, 47 KiB)
 • z5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (DOC, 63.5 KiB)
 • z6 - istotne postanowienia umowy (PDF, 221.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu