ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 106.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 46.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4- wzór wykazu osób (DOC, 74.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 205.6 KiB)
 • z6- dokumentacja projektowa (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 81 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 136.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 59.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 87.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 206.1 KiB)
 • z6a - dokumnetacja projektowa czesć I (ZIP, 5.2 MiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa częsć II (ZIP, 5.6 MiB)
 • z7a-7b- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 94.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pumptrack dla każdego, rowerowy plac zabaw w Kętrzynie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 323.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.7 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 97.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP (DOC, 55 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 71.5 KiB)
 • z4 - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 61.5 KiB)
 • z6- istotne postanowienia umowy (PDF, 236.6 KiB)
 • z7- program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 1.7 MiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 94.3 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 91.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 181.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.2 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 100.5 KiB)
 • z 2.1a- edytowalna wersja formularza JEDZ część I (DOC, 217 KiB)
 • z 2.1b- edytowalna wersja formularza JEDZ część II (DOC, 212.5 KiB)
 • z.2.2a- espd-request część I (ZIP, 91.1 KiB)
 • z.2.2b -espd-request część II (ZIP, 89.5 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d630527e-5df0-4d15-91d9-54d60ca40e77.asc (ASC, 700 B)
 • z4a- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP część I (DOC, 71.5 KiB)
 • z4b- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP część II (DOC, 72 KiB)
 • z5a-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część I (DOC, 59.5 KiB)
 • z5b-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część II (DOC, 60 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy cz. I (PDF, 250.9 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy cz. II (PDF, 172.9 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 86.5 KiB)