ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 272.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 235 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 232.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) (PDF, 207.2 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 305.6 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • z7 -tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks)) (PDF, 3.5 MiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card)) (PDF, 1.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 88.3 KiB)
 • zm6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 87.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 543.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oraz montaż wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 181 KiB)
 • SIWZ (PDF, 226.6 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 272.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 235 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 399 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) (PDF, 5.3 MiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 3.6 MiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • z7 -tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks)) (PDF, 3.5 MiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card)) (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 139.5 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 98 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (DOC, 273 KiB)
 • zm6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.8 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 139.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.3 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 182.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.4 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 102.5 KiB)
 • z 2.1a- edytowalna wersja formularza JEDZ część I (DOC, 216.5 KiB)
 • z 2.1b- edytowalna wersja formularza JEDZ część II (DOC, 214 KiB)
 • z.2.2a- espd-request część I (ZIP, 91.6 KiB)
 • z.2.2b -espd-request część II (ZIP, 90.2 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_625e42d8-8320-4ed8-bc39-4dd4c77d9156.asc (ASC, 700 B)
 • z4a- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP część I (DOC, 72.5 KiB)
 • z4b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP część II (DOC, 72 KiB)
 • z5a-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część I (DOC, 59.5 KiB)
 • z5b-wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych część II (DOC, 60 KiB)
 • z6a - istotne postanowienia umowy część I (PDF, 316.7 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy część II (PDF, 177.5 KiB)
 • z7 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 86.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 77.4 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 173.5 KiB)
 • zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty (PDF, 96.1 KiB)
 • zm6a - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy część I (PDF, 318.4 KiB)
 • zm6b - zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy część II (PDF, 178.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 999.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (PDF, 754.3 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2019-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn, spółek komunalnych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 230.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 368.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 138 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 261 KiB)
 • z2.2- espd-request (ZIP, 96.2 KiB)
 • z3- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_26cf0318-4e36-43c9-9ed0-15f16f19baa7.asc (ASC, 700 B)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 115.6 KiB)
 • z5- zbiorcze zestawienie punktów odbioru energii (XLS, 153.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 796.7 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 151.8 KiB)
 • uzupełnienie wyjaśnień nr 2 do SIWZ (PDF, 177.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.7 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 93.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 647.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 723 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary- Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńska) w Kętrzynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.9 KiB)
 • z1- formularz oferty (DOC, 106 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 50.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu robót budowlanych (DOC, 74.5 KiB)
 • z5a-5b - wzór wykazu osób (DOC, 66 KiB)
 • z6a- istotne postanowienia umowy (PDF, 244.6 KiB)
 • z6b- istotne postanowienia umowy (PDF, 240.1 KiB)
 • z7a- dokumentacja projektowa (ZIP, 29.6 MiB)
 • z7b- dokumentacja projektowa (ZIP, 30.9 MiB)
 • z8a-8b- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 83.5 KiB)
 • z9 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 92.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 749.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (PDF, 707.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II (PDF, 714.2 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-14 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 149 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 42.5 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 63.3 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 165.2 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 330.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 110.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 663.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 634.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 718.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 774.5 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 148.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 43 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 63.3 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 165.3 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 303.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 411.9 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 28.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 312.4 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 121.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zob. podm. trze na podst. art. 22 a ust. PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 61.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 59.5 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7 - istotne postanowienia umowy (PDF, 155.6 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych – zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 71.1 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 56.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 572 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 601.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2019-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 278.8 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 139.5 KiB)
 • z2-wzór oświadczenia z art. 25a ust.1 pkt1ustawy PZP (DOC, 37.5 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 108.4 KiB)
 • z4-istotne postanowienia umowy (PDF, 257.3 KiB)
 • z5-wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 66.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 461.7 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 821.8 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 57 KiB)
 • z2.1- edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 187 KiB)
 • z.2.2- espd-request (ZIP, 87.5 KiB)
 • z3-KluczPub_Oferta_PostepowanieID_f9c01a24-b5db-4577-ae39-e88c2a580acb.asc (ASC, 700 B)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 178.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 135 KiB)
 • z1 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do grupy kapitałowej (DOC, 54 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 613.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji