ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:20:30 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie nr 47/2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: 47/2021 Szymon Rycerz
12:18:56 Usunięcie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie nr 47/2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: 47/2021 Szymon Rycerz
11:19:16 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 47/2021 Szymon Rycerz

Zmiany z dnia: 2021-02-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:36:08 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w branży drogowej i sanitarnej. Anna Grabias
21:15:40 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w branży drogowej i sanitarnej. Anna Grabias

Zmiany z dnia: 2021-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:28:12 Edycja elementu informacja Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wojewódzkie Eliminacyjne Turnieje Minisiatkówki Chłopców Kinder + Sport " Kamil Kaczmarczyk
15:27:45 Upublicznienie elementu informacja Oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wojewódzkie Eliminacyjne Turnieje Minisiatkówki Chłopców Kinder + Sport " Kamil Kaczmarczyk
08:39:23 Edycja elementu informacja Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Kamil Kaczmarczyk
08:35:20 Edycja elementu informacja Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
08:32:28 Edycja elementu informacja Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony