ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:31 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja zasobów lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap I/2022”. Kinga Wąsiewicz

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:05:23 Edycja elementu informacja Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie Krzysztof Żukowski

Zmiany z dnia: 2022-06-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:33:07 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychz terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn Monika Bepirszcz
12:31:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychz terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn Monika Bepirszcz
10:06:03 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratorium przyszłości” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.” Monika Stankiewicz
10:06:03 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratorium przyszłości” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.” Monika Stankiewicz
10:05:42 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratorium przyszłości” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.” Monika Stankiewicz
10:03:33 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratorium przyszłości” dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.” Monika Stankiewicz

Zmiany z dnia: 2022-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:03:30 Edycja elementu informacja Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie Krzysztof Żukowski
16:01:39 Edycja elementu informacja Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie Krzysztof Żukowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony