ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:25:13 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 002 Marek Kaliszewski
11:24:47 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 002 Marek Kaliszewski
11:18:58 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 002 Marek Kaliszewski
11:17:16 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 002 Marek Kaliszewski

Zmiany z dnia: 2013-01-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:38:42 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego Marek Kaliszewski
15:38:41 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla projektu „Energooszczędne zarządzanie zasobami - wspólne modele dla małych miast na przykładzie Kętrzyna i Svetlego Marek Kaliszewski
15:03:56 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 007 Marek Kaliszewski
15:00:52 Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 006 Marek Kaliszewski
14:56:19 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 006 Marek Kaliszewski
12:42:35 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku w następujących sferach życia publicznego: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Integracja europejska, Ochrona i promocja zdrowia, Pomoc społeczna, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom, Kultura i ochrona tradycji narodowej, Turystyka i krajoznawstwo, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Marek Kaliszewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony