ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-14 12:53:11 przez Kamil Kaczmarczyk

Akapit nr - brak tytułu