ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne + UE

Nr UZP: 2022/BZP 00138141

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-06 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-05-06 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2022-04-28 przez

Załączniki