ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne + UE

Nr UZP: 2021/BZP 00048813/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-05-17 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-05-17 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-05-07 przez

Załączniki