ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 299.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 106.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 46.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 45 KiB)
 • z4- wzór wykazu osób (DOC, 74.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 205.6 KiB)
 • z6- dokumentacja projektowa (ZIP, 2.1 MiB)
 • z7- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 81 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 80.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 103.9 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 103.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - Etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.3 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 136.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 59.5 KiB)
 • z3- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53 KiB)
 • z4a-4b - wzór wykazu osób (DOC, 87.5 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 206.1 KiB)
 • z6a - dokumnetacja projektowa czesć I (ZIP, 5.2 MiB)
 • z6b- dokumentacja projektowa częsć II (ZIP, 5.6 MiB)
 • z7a-7b- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ust. PZP (1) (DOC, 94.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 89.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 81 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania w części I i II (PDF, 129.7 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 526.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 291 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 248.5 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 266 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 122.3 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 345.6 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 284 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 3.2 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych kart graficznych (GPU) (PDF, 1.9 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 127.7 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zieleni terenów komunalnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 585.4 KiB)
 • z1-wzór formularza oferty (DOC, 196 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 53.5 KiB)
 • z3- zobowiązanie podmiotu trzeciego na podst. art. 22 a ustawy PZP (DOC, 75 KiB)
 • z4 - wzór wykazu uslug (DOC, 114 KiB)
 • z5 - wzór wykazu osób (DOC, 60 KiB)
 • z6 - wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61.5 KiB)
 • z7- istotne postanowienia umowy (PDF, 914.5 KiB)
 • z.7.1 wykaz terenów komunalnych będący zał. nr 1 do istotnych post. umowy (XLSX, 76.5 KiB)
 • z8 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 94 KiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 157.8 KiB)
 • z6.1 - zmodyfikowany, ujednolicony wzór wykazu narzędzi i wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych (DOC, 61 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 276.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 130.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 159 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-06 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 566.7 KiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 239 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 197 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 206.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 130.4 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 403.8 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 231.5 KiB)
 • z7- tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks) (PDF, 2.9 MiB)
 • z8- tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card) (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 76.8 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby realizacji projektu „Kętrzyńskie maluszki-utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • z1-formularz oferty (DOC, 272.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 235 KiB)
 • z3- formularz cenowy (DOC, 232.5 KiB)
 • z4- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (sopz) (PDF, 207.2 KiB)
 • z5- istotne postanowienia umowy (PDF, 305.6 KiB)
 • z6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263 KiB)
 • z7 -tabela testów wydajnościowych procesora (CPU Benchmarks)) (PDF, 3.5 MiB)
 • z8-tabela testów wydajnościowych karty graficznej (Software-video Card)) (PDF, 1.5 MiB)
 • modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 88.3 KiB)
 • zm6- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 263.5 KiB)
 • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 87.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 543.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2019-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-14 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 149 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 42.5 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 63.3 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 165.2 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 330.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 110.3 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 663.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 634.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 718.8 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 774.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 148.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 43 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 63.3 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 165.3 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79.5 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 303.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 411.9 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 229.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 278.8 KiB)
 • z1 - wzór formularza oferty (DOC, 139.5 KiB)
 • z2-wzór oświadczenia z art. 25a ust.1 pkt1ustawy PZP (DOC, 37.5 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 108.4 KiB)
 • z4-istotne postanowienia umowy (PDF, 257.3 KiB)
 • z5-wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 66.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 611.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 461.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • z1- wzór formularza oferty (DOC, 145.5 KiB)
 • z2- wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (DOC, 43 KiB)
 • z3 -specyfikacja funkcjonalno-techniczna (PDF, 40.7 KiB)
 • z4- istotne postanowienia umowy (PDF, 176.6 KiB)
 • z5- wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 79 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 320.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji