ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”

Szczegóły informacji

„Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne + budżet państwa

Nr UZP: 2021/BZP 00045584/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-05-24 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-05-24 12:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-05-04 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony