ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2016/12/14Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2016/12/14

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. obsługi rady miejskiej i komisji

Miejsce pracy: Urząd Miasta Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2016-12-13

Ogłoszono dnia: 2016-12-13 przez Jolanta Łastówka

Termin składania dokumentów: 2016-12-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2016/12/14

Zlecający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie  wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia ,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
 • biegła obsługa komputera (w szczególności korzystanie z edytorów tekstowych),
 • znajomość zasad korespondencji urzędowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej, w tym: opracowywanie materiałów, uchwał, postanowień, wniosków i opinii Rady i przekazywanie ich celem realizacji, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk Rady Miejskiej, prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem przygotowywanie dokumentacji i koordynacja działań związanych z nadawaniem tytułu Honorowy Obywatel Kętrzyna i Zasłużony dla Miasta Kętrzyn,
 • prowadzenie czynności związanych z publikacją w Dzienniku Urzędowym uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta, porozumień i innych dokumentów, dla których wymagana jest forma publikacji w Dzienniku Urzędowym,
 • przekazywanie celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów podlegających publikacji, stosownie do ustawy o dostępie informacji publicznej,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz komisji stałych Rady Miejskiej w tym: organizacyjne przygotowanie posiedzeń Komisji, opracowywanie materiałów, uchwał, postanowień, wniosków i opinii z obrad Komisji i przekazywanie ich celem realizacji, sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
 • współpraca przy organizacji wyborów Burmistrza, Rady Miejskiej, Prezydenta RP, wyborów Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, referendów oraz wyborów ławników,
 • obsługa sekretariatu Burmistrza,
 • rozliczanie kierowców  z kart drogowych, przygotowywanie projektów umów na dostawę towarów i usług,
 • prowadzenie spraw z zakresu spółek komunalnych, jednostek organizacyjnych Miasta Kętrzyn,
 • prowadzenie spraw z zakresu udziału Miasta w stowarzyszeniach, fundacjach i związkach międzygminnych,    

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-12-28 15:30:00
b. Sposób:
Osobiście lub listownie z dopiskiem na kopercie „ds. obsługi rady miejskiej i komisji w Urzędzie Miasta w Kętrzynie”.
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn parter, pok. nr 2

VII. Informacje dodatkowe:

 • Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.miastoketrzyn.pl/) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Łastówka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Łastówka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-14 09:44:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-14 10:13:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-12 09:17:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony