ˆ

Wyniki naboru

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 51
Data ogłoszenia
2019-05-10
Termin składania dokumentów
2019-05-21 15:00:00
Stanowisko
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Lp: 52
Data ogłoszenia
2019-05-10
Termin składania dokumentów
2019-05-21 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 53
Data ogłoszenia
2019-04-04
Termin składania dokumentów
2019-04-15 15:15:00
Stanowisko
stanowisko ds. księgowości budżetowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 54
Data ogłoszenia
2019-03-29
Termin składania dokumentów
2019-04-12 15:15:00
Stanowisko
Stanowisko ds. informatyki
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Lp: 55
Data ogłoszenia
2019-03-21
Termin składania dokumentów
2019-04-02 15:15:00
Stanowisko
stanowisko ds. planowania przestrzennego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Lp: 56
Data ogłoszenia
2019-02-19
Termin składania dokumentów
2019-03-01 15:15:00
Stanowisko
Inspektor ds. informatyki
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Lp: 57
Data ogłoszenia
2019-02-12
Termin składania dokumentów
2019-02-26 15:15:00
Stanowisko
podinspektor ds. księgowości
Nazwa wydziału ogłaszającego
Biuro Centrum Usług Wspólnych
Lp: 58
Data ogłoszenia
2019-01-22
Termin składania dokumentów
2019-02-04 15:30:00
Stanowisko
Inspektor ds. informatyki
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Lp: 59
Data ogłoszenia
2019-01-03
Termin składania dokumentów
2019-01-14 16:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. organizacji pozarządowych - Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju
Lp: 60
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania dokumentów
2018-12-21 12:00:00
Stanowisko
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Spółka z o.o. w Kętrzynie
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy

Nawigacja między stronami listy informacji