ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2021/02/19Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2021/02/19

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Prezes Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie

Miejsce pracy: Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2021-02-19

Ogłoszono dnia: 2021-02-19

Termin składania dokumentów: 2021-03-12 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2021/02/19

Zlecający: Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego TBS

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadać wykształcenie wyższe zakończone tytułem magistra lub inżyniera,
 2. posiadać minimum 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. korzystać w pełni z praw publicznych,
 5. posiadać znajomość przepisów dotyczących przedmiotu działalności oraz Kodeksu Spółek Handlowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego),
 4. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 5. znajomość podstawowych zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • oświadczenie o niekaralności i o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym m.in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-12 14:00:00
c. Miejsce:
 1. Zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w zamkniętych nie podpisanych kopertach, w sekretariacie KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie., ul. Traugutta 27, do godz. 1400 w terminie do  dnia                   12.03.2021 r. (włącznie) z dopiskiem ,, Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie - nie otwierać".  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia  do siedziby Spółki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kiełdanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 15:59:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Kaczmarczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 16:00:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14 11:16:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony