ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:56:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Młodzieżowej Rady Miejskiej o wynikach wyborów - Nazwa elementu do którego przynależy: Młodzieżowa Rada Miejska Kamil Kaczmarczyk
11:11:26 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn Kamil Kaczmarczyk
10:57:13 Upublicznienie elementu informacja Przetargu nieograniczony na stanowiska handlowe: przy cmentarzu na ul. Pocztowej w Kętrzynie - 2021r. Kamil Kaczmarczyk
09:46:30 Edycja elementu informacja Programy współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi Kamil Kaczmarczyk
09:43:01 Edycja elementu informacja Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
09:40:45 Edycja elementu informacja Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
09:37:48 Upublicznienie elementu informacja XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk

Zmiany z dnia: 2021-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:18:45 Edycja elementu informacja Programy współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi Kamil Kaczmarczyk
21:56:08 Edycja elementu informacja Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk
21:52:28 Edycja elementu informacja Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie Kamil Kaczmarczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony