ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:00 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku w następujących sferach życia publicznego: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Integracja europejska, Ochrona i promocja zdrowia, Pomoc społeczna, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom, Kultura i ochrona tradycji narodowej, Turystyka i krajoznawstwo, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Marek Kaliszewski
12:51:12 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku w następujących sferach życia publicznego: Edukacyjna opieka wychowawcza, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom Marek Kaliszewski
12:47:09 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku przez organizacje pozarzadowe w następujących sferach życia publicznego: Edukacyjna opieka wychowawcza, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom Marek Kaliszewski

Zmiany z dnia: 2013-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:34:37 Edycja elementu informacja Organizacje pozarządowe Marek Kaliszewski
15:33:37 Upublicznienie elementu informacja Otwarty konkurs na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu w okresie od 01 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Marek Kaliszewski
13:40:42 Upublicznienie elementu informacja XLI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie Marek Kaliszewski
13:37:24 Edycja elementu informacja Kompetencje Rady Miejskiej Marek Kaliszewski
12:45:25 Edycja elementu informacja Środowiskowy Dom Samopomocy Marek Kaliszewski
12:40:30 Upublicznienie elementu informacja Środowiskowy Dom Samopomocy Marek Kaliszewski
12:18:07 Deaktywacja elementu informacja Środowiskowy Dom Samopomocy Marek Kaliszewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony