ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2020/12/10

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rodzaj: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23 o pow. 0,2432 ha, KW - OL1K/00017546/0, położonej w obrębie 8 miasta Kętrzyn przy ul. Królowej Bony, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Ogłoszono dnia: 2020-12-10 00:00:00 przez

Data przetargu

2021-01-20 09:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108

Księga wieczysta

OL1K/00017546/0

Cena wywoławcza

102 500,00 zł

Wadium

10 300,00 zł

Informacje dodatkowe

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 14 stycznia 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie. Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

Załączniki