ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 2018/10/24-1

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rodzaj: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/4 o pow. 0,1140 ha, KW - OL1K/00043052/1, położonej w obrębie 5 miasta Kętrzyn przy ul. Bolesława Limanowskiego, przeznaczonej pod zabudowę boksami garażowymi.

Ogłoszono dnia: 2018-10-24 00:00:00 przez M.Buniowski

Data przetargu

2018-11-27 12:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108

Księga wieczysta

KW - OL1K/00043052/1

Cena wywoławcza

82 000,00 zł

Wadium

8 200,00 zł

Informacje dodatkowe

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108. Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11 (w godz. 9:00 – 14:00) lub na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 21 listopada 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Załączniki