ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Opłata skarbowa

Wydział: Biuro Podatków i Opłat Urzędu Miasta w Kętrzynie

Ogłoszono dnia: 2012-12-21 12:57:19

Termin załatwienia

nie dotyczy

Osoba kontaktowa

Marceli Jankowski

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
parter - pokój nr 8

Telefon kontaktowy

089 752 05 59

Adres e-mail

m.jankowski@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

OPŁACIE SKARBOWEJ PODLEGA
 
 1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: 
  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 
  - wydanie zaświadczenia na wniosek, 
  - wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ). 
 2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ( albo jego odpisu, wypisu lub kopii ) - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Wysokość stawek opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783 ze zm.)
   
ZOBOWIĄZANYMI DO ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ SĄ
 
 1. podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesje),
 2. udzielający pełnomocnictwa ( mocodawca ), pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ( albo jego odpisu, wypisu lub kopii ) - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym  
   
OBOWIĄZEK OPŁATY SKARBOWEJ POWSTAJE
 
 1. od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 3. od wydania zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ),
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu.
   
POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ NALEŻY DOŁĄCZYC DO
 
 1. wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydania zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ) składanego do właściwego w sprawie organu administracji publicznej,
 2. dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ( jego odpisu, wypisu lub kopii ).
   
ZAPŁATY NALEŻNEJ OPŁATY SKARBOWEJ DOKONUJE SIĘ
 
 • bezgotówkowo na rachunek Urząd Miasta Kętrzyn, Bank PEKAO SA nr konta: 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161
 • gotówkowo, w kasie Urzędu Miasta Kętrzyn (parter, pokój nr 1) w godz. pon.8.30-16.00, wt.-pt. 7.45-14.30.
   

Miejsce odbioru

11-400 Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marceli Jankowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 12:45:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-21 12:57:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-24 12:32:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15297 raz(y)