ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 01.07.2009r. z kraju spoza Unii Europejskiej Drukuj informacjęSprawa: Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 01.07.2009r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Szczegóły informacji

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 01.07.2009r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Ogłoszono dnia: 2015-06-18 13:13:50

Termin załatwienia

Niezwłocznie, do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie w stosunku do małżeństw zawartych w okręgu rejestracji stanu cywilnego dla USC w Kętrzynie.

Telefon kontaktowy

89 752 05 02

Adres e-mail

usc@miastoketrzyn.pl

Miejsce odbioru

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie w stosunku do małżeństw zawartych w okręgu rejestracji stanu cywilnego dla USC w Kętrzynie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
 2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem Prawomocności (sentencja wyroku) - w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przedstawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).
 3. dowód osobisty do wglądu, jeżeli wniosek jest składany osobiście.

Czas realizacji

Niezwłocznie, do 30 dni.

Opłaty

11,00 zł opłata skarbowa

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy.
 2. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
 3. Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony:
  a) osoba mieszkająca za granicą składa wniosek w:
  Sądzie Okręgowym w Warszawie
  VII Wydział Cywilny Rejestrowy
  al. Solidarności 127,
  00-898 Warszawa
  b) osoba mieszkająca w województwie Warmińsko-Mazurskim składa wniosek w:
  Sądzie Okręgowym w Olsztynie
  I Wydział Cywilny,
  ul. Dąbrowszczaków 44

Podstawa prawna

 1. Art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dz.u. Z 2014 r. Poz. 101 z późniejszymi zmianami)
 2. Art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741, 1888).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Waszczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Waszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-18 13:13:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-18 13:13:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 08:58:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony