ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Drukuj informacjęSprawa: Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły informacji

Przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2015-01-05 11:14:10

Termin załatwienia

Sprawę kończy wydanie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Osoba kontaktowa

Monika Stankiewicz inspektor ds. oświaty

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn, 
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
III piętro - pokój nr 301

Telefon kontaktowy

89 752 05 70

Adres e-mail

m.stankiewicz@miastoketrzyn.pl

Sposób załatwienia

W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
.

Miejsce odbioru

Nie dotyczy.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
 1.  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; [doc]
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

Czas realizacji

 • Wnioski złożone o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • Wnioski złożone o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kętrzyn w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Nauczyciele, którzy zamierzają w trakcie egzaminu wykorzystać sprzęt multimedialny zobowiązani są uzgodnić z pracownikiem zajmującym się edukacją w urzędzie Miasta w Kętrzynie.  

Podstawa prawna

 • Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Stankiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Stankiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-05 11:13:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-05 11:14:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-29 11:44:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5960 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony