ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zamiana lokali mieszkalnychDrukuj informacjęSprawa: Zamiana lokali mieszkalnych

Szczegóły informacji

Zamiana lokali mieszkalnych

Wydział: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn

Ogłoszono dnia: 2013-03-11 12:06:47

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku – pod warunkiem przedstawienia kompletnych dokumentów przez wnioskodawców

Osoba kontaktowa

Insp. ds. gospodarki lokalami komunalnymi i obsługi komisji mieszkaniowej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
III piętro, pokój 302,

Telefon kontaktowy

89 752 05 94

Adres e-mail

gospodarka.lokalami@ketrzyn.com.pl

Sposób załatwienia

Decyzja Burmistrza jako właściciela i wynajmującego zamieniany lokal mieszkalny.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Kętrzyn,
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
III piętro, pokój 302,

Wymagane Dokumenty

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

 1. Najemcy mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy miasta mogą dokonywać zamiany mieszkań, za zgodą wynajmującego, w obrębie zasobu lokali komunalnych gminy z najemcami mieszkającymi w innym zasobie, z właścicielami lokali mieszkalnych (oprócz właścicieli lokali mieszkalnych, którzy dokonali zakupu najmowanego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy z zastosowaniem bonifikaty) na terenie Kętrzyna na zasadzie przeniesienia prawa własności. 
 2. Zamiana może również polegać na przekazaniu najemcy lokalu komunalnego praw do lokalu:
  1) o mniejszej powierzchni i takim samym lub zbliżonym standardzie w zamian za zwolniony lokal, o powierzchni większej, gdzie różnica stanowi co najmniej jeden pokój,
  2) o takiej samej lub większej powierzchni, jeżeli dotyczy to lokalu wymagającego remontu, a najemca zadeklaruje wykonanie go we własnym zakresie i na swój koszt. 
 3. W przypadku zalegania przez najemcę lokalu z zapłatą należności czynszowych zamiana może być dokonana, jeżeli osoba otrzymująca w wyniku zamiany lokal dłużnika dokona spłaty całego zadłużenia wraz z odsetkami poprzez jednorazową wpłatę przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na zamianę lokali. 
 4. W uzasadnionych przypadkach najemcy lokali, którzy ze względu na swoje warunki zdrowotne lub inwalidztwo potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim mają trudność w korzystaniu z lokalu, mogą składać wnioski o zamianę mieszkania na inne, lub odpowiednie do swojego stanu zdrowia. 
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz Miasta może wyrazić zgodę na zamianę między najemcami lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego, jeżeli - najemca lokalu mieszkalnego spełnia na dzień rozpatrywania wniosku o zamianę wymagania uprawniające do wynajmu lokalu socjalnego. 
 6. Zgodę na dokonanie zamiany lokali wyrażają najemca oraz wszystkie osoby pełnoletnie wspólnie z nim zamieszkujące, uprawnione do zajmowania lokalu. 
 7. Osoby dokonujące wzajemnej zamiany mieszkań nie mogą żądać od wynajmującego pokrywania kosztów remontu zamienianych lokali. 
 8. Gmina może zaproponować zamianę lokalu w przypadku, gdy:
  1) najemca nie przestrzega warunków umowy najmu;
  2) w wyniku zamiany gmina uzyskuje co najmniej jeden pokój lub samodzielny lokal;
  3) jeżeli lokal obecnie zajmowany jest przeznaczony do zbycia przez Gminę w drodze przetargu. 
 9. Na wniosek najemcy gmina może dokonać zamiany na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej w przypadku, gdy:
  1) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje jego najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię;
  2) najemca ubiega się o zamianę na lokal o niższym standardzie.

Podstawa prawna

 • UCHWAŁA Nr XIX/103/11 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn. 
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Dadoś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Dadoś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-11 12:05:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-11 12:06:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-17 08:33:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony