ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnegoDrukuj informacjęSprawa: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Szczegóły informacji

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego - Biuro Ludności

Ogłoszono dnia: 2013-02-28 15:00:30

Termin załatwienia

Przy postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Telefon kontaktowy

89 752 05 02

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Kętrzynie
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

Wymagane Dokumenty

  1. podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego 
  2. dokumenty stanowiące podstawę sprostowania:
    - odpis zupełny aktu urodzenia, o ile nie został sporządzony w USC Kętrzyn
    - odpis zupełny aktu małżeństwa, o ile nie został sporządzony w USC w Kętrzynie 
  3. dowód osobisty do wglądu

Czas realizacji

Przy postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni.

Opłaty

decyzja – 39,00 zł opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Kierownika urzędu Stanu Cywilnego w Kętrzynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Za oczywisty błąd pisarski uważa się wpis niezgodny z dokumentem stanowiącym podstawę jego sporządzenia.

Podstawa prawna

  1. art. 28 ustawy z dnia 29.09.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 161, poz. 1688) 
  2. ustawa z dnia 9.10.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz.U Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony