Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. KĘTRZYN

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-10 14:51:17 przez Janusz Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

Nr na mapie
NAZWA  PLANU
LINKI
1.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Kętrzyn przy ul. Bydgoskiej
Uchwała nr XV/97/99 z dnia 27.10.1999r.
2.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Poznańskiej, Klonowej, Świerkowej i Mazurskiej oznaczonych w planie symbolem „A”
Uchwała nr XVI/111/99
z dnia 24.11.1999r.
3.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Jagiełły, Królowej Jadwigi, J. Dąbrowskiego i Kazimierza Wielkiego oznaczonych w planie symbolem „B”
Uchwała nr XVI/112/99
z dnia 24.11.1999r.
4.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ul. Asnyka, ul. Traugutta, ul. Sikorskiego, Pl. J. Piłsudskiego, ul. Kajki, ul. Kościuszki oraz Jeziorka Miejskiego oznaczonego w planie symbolem „C” (częściowo zmieniony)
Uchwała nr XVII/129/99
z dnia 29.12.1999r.
5.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ulicy Mazowieckiej oznaczonego w planie symbolem „D”
Uchwała nr XVI/113/99
z dnia 24.11.1999r.
6.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Limanowskiego, Kolejowej i Dworcowej oznaczonych w planie symbolem „E”
Uchwała nr XVI/114/99
z dnia 24.11.1999r.
7.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ulic Limanowskiego i Sadowej oznaczonego w planie symbolem „F” (częściowo zmieniony)
Uchwała nr XVI/115/99
z dnia 24.11.1999r.
8.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn terenu w rejonie ulicy Bałtyckiej oznaczonego w planie symbolem „G”
Uchwała nr XVIII/187/00
z dnia 20.09.2000r.
9.
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn w kwartale ulic Sikorskiego, Wojska Polskiego, Kołobrzeskiej i Miejskiej oraz w obrębie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego
Uchwała nr XXVIII/188/2000 z dnia 20.09.2000r.
10.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Bałtyckiej, Szpitalnej, Marii Skłodowskiej-Curie, Wł. Jagiełły, Rynkowej i granicy administracyjnej Miasta Kętrzyn (zmieniony dwa razy)
Uchwała nr XXXIV/232/04
z dnia 28.10.2004r.
11.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Ogrodowej, Chopina, Dworcowej, Kraszewskiego i granicy administracyjnej Miasta Kętrzyn
Uchwała nr XXXVII/240/04
z dnia 25.11.2004r.
12.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Wł. Jagiełły, Rynkowej, granicy administracyjnej Miasta Kętrzyn, Łąkowej, Rataja, Gen. Wł. Sikorskiego i Wojska Polskiego w Kętrzynie
Uchwała nr LIII/335/05 z dnia 15.09.2005r.
13.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą adm. m. Kętrzyn  (częściowo zmieniony)
Uchwała nr LIII/336/05 z dnia 15.09.2005r.
 
14.
 
 
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w rejonie  ulic Przemysłowa – Mazowiecka - Bałtycka i granica administracyjna Miasta Kętrzyn
Uchwała nr XLIV/244/09
z dnia 25.03.2009r.
15.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką Guber, Wileńską, Warmińską oraz zapleczem nieruchomości Zjazdowa 1 - 15 w Kętrzynie
Uchwała nr XV/80/11 z dnia 29.09.2011r.
16.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic: Poniatowskiego, Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Wierzbową, Łokietka, Jagiełły, Dolną oraz granicą administracyjną miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego planem miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVI/112/99 z dnia 24.11.1999 r. (częściowo zmieniony)
Uchwała nr LIII/316/13 z dnia 04.09.2013r.
17.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w  obszarze  ograniczonym pasem ulic:  Asnyka, Pocztową, Traugutta, Kaszubską  wraz z terenem przy ul. Kaszubskiej 7
 
Uchwała nr LXIV/405/14
z dnia 29.04.2014r.
18.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w  obszarach  przeznaczonych  na  realizację  i  utrzymanie  usług,  przemysłu  i  składów  zlokalizowanych  przy  ulicach  Chrobrego,  Jagiełły  i  Rynkowej  w  Kętrzynie
Uchwała nr LXV/413/14
z dnia 29.05.2014r.
19.
Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Kętrzyn  w  obszarze  ograniczonym  pasem  ulic  Gen. Wł. Sikorskiego  i  Gdańską  oraz  granicą  administracyjną  miasta  Kętrzyn 
Uchwała nr XIII/94/15 z dnia 16.09.2015r.
20.
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta
Uchwała nr XLV/266/17
z dnia 30.11.2017r.
21.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej, M. Kajki, Pl. M.J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w Kętrzynie
Uchwała nr LIX/353/18 z dnia 29.10.2018r.
 
22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie – etap 1
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy zbiegu ulic Sikorskiego i Gdańskiej w Kętrzynie
Uchwała Nr LXXVII/573/2023 z dnia 28 września 2023 r.
 
System Informacji Przestrzennej Miasta Kętrzyn: https://sip.miastoketrzyn.pl/ketrzyn/portal-mapowy

Załączniki

  • Mapa (PDF, 216.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-03-10 13:07:58 | Data wytworzenia informacji: 2020-03-10