Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komisja Rewizyjna

Szczegóły informacji

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-12-17 15:13:47 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Kompetencje i skład

 
Komisja:
 1. bada pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalność gospodarczą, finansową i organizacyjno-administracyjną kontrolowanych jednostek, a w szczególności realizację uchwał Rady, określających podstawowe kierunki społeczno-gospodarczej działalności Miasta, 
 2. podejmuje kontrolę na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy, każdorazowo zaakceptowanej uchwałą Rady, 
 3. wykonuje swoje zadania na podstawie rocznych planów pracy przyjętych przez Radę, z uwzględnieniem bieżących wniosków,
 4. przedkłada Radzie raz w kwartale sprawozdanie ze swojej działalności,
 5. kontroluje sposób rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych oraz mieszkańców Miasta, stan realizacji uchwał Rady, zasadność, pod względem merytorycznym, działań podjętych przez Burmistrza.
Skład
 
 1. Kot Tadeusz
 2. Mielniczek Marek
 3. Mitros Edward - Z-ca Przewodniczącego
 4. Niedźwiecki Andrzej - Przewodniczący
 5. Rypina Rafał
 

Posiedzenia Komisji

Data posiedzenia Zaproszenie Protokół
17 maja 2017r., g. 1000
24 maja 2017r., g. 1200
29 maja 2017r., g. 1100
  Protokół nr 16/17
23 stycznia 2017r., g. 1000   Protokół nr 15/17
22 grudnia 2016r., g. 1000   Protokół nr 14/16
19 października 2016r., g. 1000
10 października 2016r., g. 1000
26 września 2016r., g. 900
  Protokół nr 13/16
 • Protokół posiedzenia nr 12/16 z dnia 25 maja 2016r.
 • Protokół posiedzenia nr 11/16 z dnia 17 maja 2016r.
 • Protokół posiedzenia nr 10/16 z dnia 10 maja 2016r.
 • Protokół posiedzenia nr 9/16 z dnia 11 marca 2016r.
 • Protokół posiedzenia nr 8/15 z dnia 3 i 10 grudnia 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 7/15 z dnia 23 września 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 6/15 z dnia 22 maja 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 5/15 z dnia 19 maja 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 4/15 z dnia 12 maja 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 3/15 z dnia 04 marca 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 2/15 z dnia 15 stycznia 2015r.
 • Protokół posiedzenia nr 1/15 z dnia 30 grudnia 2014r.