ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów i Komisji Wyborczej oraz zarządzenia wyborów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję 2021 - 2024
Nr aktu prawnego
245/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
240/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-08-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej o charakterze doradczym
Nr aktu prawnego
232/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
152/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 249/ 2020 z dnia 17.08.2020r.w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Nr aktu prawnego
221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przekazania placówce oświatowej zakupionych pomocy dydaktycznych i wyposażenia
Nr aktu prawnego
211/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”
Nr aktu prawnego
194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
223/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji