ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2771
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXVI/154/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2772
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Nr aktu prawnego
XXVI/153/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2773
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Żłobkowym „Malinka” w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XXVI/152/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2774
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia ze struktury organizacyjnej oddziału żłobkowego mieszczącego się w Kętrzynie przy ul. Obrońców Westerplatte 16, przekształcenia go w samodzielną jednostkę budżetową oraz ustalenia statutu.
Nr aktu prawnego
XXVI/151/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2775
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Nr aktu prawnego
XXVI/150/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2776
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o uzupełnieniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz o zmianie Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16.12.2010r., zmienionej uchwałą Nr XXV/135/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 17 stycznia 2012r.
Nr aktu prawnego
XXVI/149/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2777
Data podjęcia
2012-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr aktu prawnego
XXVI/148/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2778
Data podjęcia
2011-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
79/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2779
Data podjęcia
2011-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
36/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2780
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
15/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji