ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Kętrzyn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stanowiska Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 4021
Data podjęcia
2011-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
79/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 4022
Data podjęcia
2011-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
36/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 4023
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tytuł aktu
o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kętrzyn
Nr aktu prawnego
15/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 4024
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XX/118/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4025
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkуw transportowych na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XX/117/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4026
Data podjęcia
2011-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XX/116/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4027
Data podjęcia
2011-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Nr aktu prawnego
XX/115/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4028
Data podjęcia
2011-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
Nr aktu prawnego
XX/114/11
Status
Obowiązujący
Lp: 4029
Data podjęcia
2011-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr XVII/97/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiуw sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.
Nr aktu prawnego
XX/113/11
Status
Obowiązujący
Lp: 4030
Data podjęcia
2011-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XX/112/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji