ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-01-12 12:47:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2013 roku przez organizacje pozarzadowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w następujących sferach życia publicznego: Edukacyjna opieka wychowawcza, Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom
Termin składania ofert: 04.02.2013r. g. 15.00
Publiczne otwarcie ofert: 04.02.2013r. g. 15.30
  Pełna treść ogłoszenia
Zadania samorządu 
objęte konkursem:
  1. Edukacyjna opieka wychowawcza
    - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. 
  2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom
    - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin patologicznych połączonego z profilaktyką.
 Załączniki:
  1. Wzór oferty [pdf] [doc]
  2. Wzór sprawozdania [pdf] [doc]
 
  Bliższych informacji w tej sprawie udziela Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 3 (parter), tel. 89 752 05 17 
  
« powrót do poprzedniej strony