ˆ

Rejestr aktów prawa miejscowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr aktów prawa miejscowego - kadencja 2010 - 2014 - rok 2010

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-27 09:57:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

         

L.p.

Data podjęcia uchwały

Nr uchwały

Pełen tytuł uchwały

Data publikacji, nr i pozycja dziennika urzędowego

Termin wejścia w życie

Adnotacje o ewentualnych rozstrzygnięciach nadzorczych

Uwagi dotyczące uchylenia / zmiany aktu

1. 16.12.2010r. III/16/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2011
Nr 6, poz.71
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego
   
2. 16.12.2010r. III/18/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2011 Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 10.02.2011
Nr 12, poz.194
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego    
3. 16.12.2010r. III/19/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2011
Nr 6, poz.72
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
4. 16.12.2010r. III/20/10 w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 18.01.2011
Nr 6, poz.73
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  straciła moc uchwałą XX/115/11 z dn. 29.11.2011
5. 30.12.2010r. IV/22/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 24.01.2011
Nr 9, poz. 126
po upływie 14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 

zm. uchwałą VII/41/2011 z dn. 31.03.2011r.
straciła moc uchwałą XVII/97/11 z dn. 27.10.2011

6. 30.12.2010r IV/29/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Kętrzyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania Publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dn. 28.01.2011
Nr 11, poz. 180
14 dni od ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
   
        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Dudzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dudzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-14 14:19:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Kaliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-27 09:57:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Kaliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-27 09:58:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony