ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:27:45 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
11:27:23 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
11:16:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki konkursu - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
11:15:46 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk

Zmiany z dnia: 2021-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:59:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki formalne - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
14:57:58 Edycja elementu informacja Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk

Zmiany z dnia: 2021-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zał. 8 Klauzula Informacyjna - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
13:22:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zał. 7 Karta oceny ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
13:22:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zał. 6 oświadczenie Split Payment - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk
13:21:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zał. 5 oświadczenia o poufności danych - Nazwa elementu do którego przynależy: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – WYPOCZYNEK Kamil Kaczmarczyk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony